• Quá trình nhiệt và ứng dụng năng lượng mặt trời: Phần 1

  Quá trình nhiệt và ứng dụng năng lượng mặt trời: Phần 1

  Phần 1 của tài liệu Quá trình nhiệt và ứng dụng năng lượng mặt trời sẽ cung cấp cho người đọc các kiến thức: Tổng quát về bức xạ mặt trời, tương tác chùm tia bức xạ với mặt trời và chất, sự truyền và trao đổi nhiệt giữa các vật,.... Mời các bạn cùng tham khảo.

   93 p thuvienquangngai 28/11/2019 10 0

 • Quá trình nhiệt và ứng dụng năng lượng mặt trời: Phần 2

  Quá trình nhiệt và ứng dụng năng lượng mặt trời: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 của tài liệu Quá trình nhiệt và ứng dụng năng lượng mặt trời sẽ tiếp tục cung cấp cho người đọc các kiến thức: Bộ thu nóng không khí, thiết bị thu bức xạ hội tụ, hệ đun nước nóng có tích giữ nhiệt,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   115 p thuvienquangngai 28/11/2019 9 0

 • Sinh học đại cương và sinh học phân tử - tế bào (Tập I): Phần 1

  Sinh học đại cương và sinh học phân tử - tế bào (Tập I): Phần 1

  Tài liệu Sinh học đại cương và sinh học phân tử - tế bào (Tập I): Phần 1 trình bày các nội dung về sinh học tế bào như: Cấu trúc tế bào, màng tế bào, cấu trúc của màng sinh chất, sự vận chuyển của các phân tử đi vào và đi ra khỏi tế bào, sự vận chuyển chọn lọc của các phân tử,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   74 p thuvienquangngai 28/11/2019 10 0

 • Sinh học đại cương và sinh học phân tử - tế bào (Tập I): Phần 2

  Sinh học đại cương và sinh học phân tử - tế bào (Tập I): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 của tài liệu Sinh học đại cương và sinh học phân tử - tế bào (Tập I) sẽ tiếp tục trình bày các nội dung về năng lượng sinh học như: Năng lượng và sự trao đổi chất, năng lượng hoạt hóa, sự oxi hóa - khử, hô hấp tế bào, hô hấp oxi hóa, đại cương về quang hợp, hiệu ứng tăng cường Emerson và hai hệ quang hóa,...

   104 p thuvienquangngai 28/11/2019 11 0

 • Hóa đại cương (Tái bản lần thứ nhất): Phần 1

  Hóa đại cương (Tái bản lần thứ nhất): Phần 1

  Phần 1 của tài liệu Hóa đại cương - Khái niệm và định luật sẽ cung cấp cho người đọc các kiến thức: Những khái niệm và định luật cơ bản của hóa học, cấu tạo nguyên tử, trạng thái tập hợp của các chất,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   255 p thuvienquangngai 28/11/2019 10 0

 • Hóa hữu cơ - Bài tập luyện tập (Tái bản lần thứ ba, có sửa chữa): Phần 1

  Hóa hữu cơ - Bài tập luyện tập (Tái bản lần thứ ba, có sửa chữa): Phần 1

  Phần 1 của tài liệu Hóa hữu cơ - Bài tập luyện tập được chia sẻ dưới đây sẽ cung cấp cho người đọc các bài tập về cơ sở lý thuyết hóa hữu cơ, các hợp chất hydrocarbon no, các hợp chất hydrocarbon không no,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   329 p thuvienquangngai 28/11/2019 11 0

 • Hóa học hữu cơ - Lý thuyết đại cương: Phần 2

  Hóa học hữu cơ - Lý thuyết đại cương: Phần 2

  Nội dung tài liệu Hóa học hữu cơ - Lý thuyết đại cương gồm 6 chương: Mở đầu: Cấu trúc không gian phân tử hợp chất hữu cơ; liên kết trong hóa học hữu cơ; hiệu ứng cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ; các axit – bazơ hữu cơ; phản ứng hữu cơ. Sau mỗi chương có một số câu hỏi, bài tập cho sinh viên tự giải nhằm củng cố thêm các kiến thức...

   100 p thuvienquangngai 28/11/2019 11 0

 • Hóa hữu cơ - Bài tập luyện tập (Tái bản lần thứ ba, có sửa chữa): Phần 2

  Hóa hữu cơ - Bài tập luyện tập (Tái bản lần thứ ba, có sửa chữa): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1 tài liệu Hóa hữu cơ - Bài tập luyện tập, phần 2 giới thiệu tới người đọc các bài tập về các hợp chất hydrocarbon thơm, các dẫn xuất halogen và hợp chất cơ megnesium, hướng dẫn giải bài tập hóa học. Đây là một tài liệu học tập cho sinh viên các ngành Kỹ thuật hóa học, mời các bạn cùng tham khảo.

   290 p thuvienquangngai 28/11/2019 11 0

 • Hóa học hữu cơ - Lý thuyết đại cương: Phần 1

  Hóa học hữu cơ - Lý thuyết đại cương: Phần 1

  Tài liệu Hóa học hữu cơ - Lý thuyết đại cương được biên soạn theo nội dung của chương trình đào tạo hệ chính quy môn học Hóa hữu cơ ở bậc đại học, cao đẳng và đã được giảng dạy trong nhiều năm ở Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 tài liệu Hóa học hữu cơ - Lý thuyết đại cương...

   97 p thuvienquangngai 28/11/2019 9 0

 • Hóa đại cương (Tái bản lần thứ nhất): Phần 2

  Hóa đại cương (Tái bản lần thứ nhất): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 của tài liệu Hóa đại cương - Khái niệm và định luật sẽ tiếp tục cung cấp cho người đọc các kiến thức: Thế đẳng áp và chiều của các quá trình hóa học, cân bằng hóa học và mức độ diễn ra của các quá trình hóa học, cân bằng pha, tốc độ và cơ chế phản ứng hóa học,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   260 p thuvienquangngai 28/11/2019 11 0

 • Chi tiết máy - Bài tập ứng dụng (Tái bản lần thứ 2 có chỉnh sửa và bổ sung): Phần 1

  Chi tiết máy - Bài tập ứng dụng (Tái bản lần thứ 2 có chỉnh sửa và bổ sung): Phần 1

  Phần 1 của tài liệu Chi tiết máy - Bài tập ứng dụng sẽ cung cấp cho người đọc các kiến thức: Những vấn đề chung, bộ truyền bánh ma sát và bộ biến tốc cơ khí, bộ truyền đai, bộ truyền xích, bộ truyền bánh răng, bộ truyền trục vít,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   128 p thuvienquangngai 28/11/2019 10 0

 • Chi tiết máy - Bài tập ứng dụng (Tái bản lần thứ 2 có chỉnh sửa và bổ sung): Phần 2

  Chi tiết máy - Bài tập ứng dụng (Tái bản lần thứ 2 có chỉnh sửa và bổ sung): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 của tài liệu Chi tiết máy - Bài tập ứng dụng sẽ tiếp tục cung cấp cho người đọc các kiến thức: Khớp nối, mối ghép hàn, mối ghép đinh tán, mối ghép ren, mối ghép then, lò xo. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   99 p thuvienquangngai 28/11/2019 10 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số