• Ebook Phong trào yêu nước của nhân dân và lịch sử Đảng bộ thị xã Quảng Ngãi (1930-1975): Phần 2

  Ebook Phong trào yêu nước của nhân dân và lịch sử Đảng bộ thị xã Quảng Ngãi (1930-1975): Phần 2

  Tiếp nội dung phần 1, cuốn sách Phong trào yêu nước của nhân dân và lịch sử Đảng bộ thị xã Quảng Ngãi (1930-1975): Phần 2 trình bày các nội dung chính như xây dựng chế độ mới, tham gia kháng chiến chống thực dân Pháp; góp phần đưa cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước đến toàn thắng. Mời các bạn cùng tham khảo!

   219 p thuvienquangngai 25/09/2023 6 1

 • Ebook Phong trào yêu nước của nhân dân và lịch sử Đảng bộ thị xã Quảng Ngãi (1930-1975): Phần 1

  Ebook Phong trào yêu nước của nhân dân và lịch sử Đảng bộ thị xã Quảng Ngãi (1930-1975): Phần 1

  Ebook Phong trào yêu nước của nhân dân và lịch sử Đảng bộ thị xã Quảng Ngãi (1930-1975): Phần 1 trình bày các nội dung chính như đặc điểm tự nhiên, lịch sử, kinh tế, xã hội, truyền thống yêu nước; tổ chức Đảng cộng sản ra đời, lãnh đạo các cao trào cách mạng, cách mạng tháng Tám năm 1945. Mời các bạn cùng tham khảo!

   131 p thuvienquangngai 25/09/2023 11 1

 • Ebook Một số vấn đề lịch sử văn hoá Quảng Ngãi: Phần 2

  Ebook Một số vấn đề lịch sử văn hoá Quảng Ngãi: Phần 2

  Tiếp nội dung phần 1, cuốn sách Một số vấn đề lịch sử văn hoá Quảng Ngãi phần 2 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: một số hiện tượng văn hoá dân gian; dọc đường điền dã. Mời các bạn cùng tham khảo!

   153 p thuvienquangngai 25/09/2023 3 1

 • Ebook Một số vấn đề lịch sử văn hoá Quảng Ngãi: Phần 1

  Ebook Một số vấn đề lịch sử văn hoá Quảng Ngãi: Phần 1

  Ebook Một số vấn đề lịch sử văn hoá Quảng Ngãi phần 1 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: mấy vấn đề về con người và lịch sử. Mời các bạn cùng tham khảo!

   80 p thuvienquangngai 25/09/2023 4 0

 • Ebook Văn hoá làng và làng văn hoá ở Quảng Ngãi: Phần 2

  Ebook Văn hoá làng và làng văn hoá ở Quảng Ngãi: Phần 2

  Tiếp nội dung phần 1, cuốn sách "Văn hoá làng và làng văn hoá ở Quảng Ngãi" phần 1 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: văn hoá làng Quảng Ngãi; hướng đề xuất xây dựng làng văn hoá ở Quảng Ngãi. Mời các bạn cùng tham khảo!

   154 p thuvienquangngai 25/09/2023 3 1

 • Ebook Văn hoá làng và làng văn hoá ở Quảng Ngãi: Phần 1

  Ebook Văn hoá làng và làng văn hoá ở Quảng Ngãi: Phần 1

  Văn hoá làng và làng văn hoá ở Quảng Ngãi: Phần 1 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: Văn hoá làng và làng văn hoá-những vấn đề lý luận; làng Quảng Ngãi-thiên nhiên lịch sử và dân cư. Mời các bạn cùng tham khảo!

   111 p thuvienquangngai 25/09/2023 4 1

 • Ebook Văn hóa trong chính trị và văn hóa trong kinh tế ở Việt Nam - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn: Phần 2

  Ebook Văn hóa trong chính trị và văn hóa trong kinh tế ở Việt Nam - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn: Phần 2

  Tiếp nội dung phần 1, Cuốn sách "Văn hóa trong chính trị và văn hóa trong kinh tế ở Việt Nam - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn" Phần 2 gồm các nội dung chính như Mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ và giải pháp xây dựng văn hóa trong chính trị và văn hóa trong kinh tế ở Việt Nam từ nay đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045. Mời các bạn cùng tham...

   111 p thuvienquangngai 25/09/2023 10 1

 • Ebook Văn hóa trong chính trị và văn hóa trong kinh tế ở Việt Nam - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn: Phần 1

  Ebook Văn hóa trong chính trị và văn hóa trong kinh tế ở Việt Nam - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn: Phần 1

  Cuốn sách "Văn hóa trong chính trị và văn hóa trong kinh tế ở Việt Nam - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn" Phần 1 gồm các nội dung chính như Cơ sở lý luận và thực tiễn nghiên cứu văn hóa trong chính trị và văn hóa trong kinh tế ở Việt Nam hiện nay; thực trạng văn hóa trong chính trị và văn hóa trong kinh tế ở Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo!

   363 p thuvienquangngai 25/09/2023 7 0

 • Ebook Quân sự chung: Phần 2

  Ebook Quân sự chung: Phần 2

  Ebook Quân sự chung: Phần 2 tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Bản đồ địa hình; Sự hình thành của bản đồ địa hình; Ký hiệu quân sự; Chiến thuật bộ binh và ba môn Quân sự phối hợp; Cấp cứu đầu tiên vết thương chiến tranh;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   112 p thuvienquangngai 25/09/2023 13 0

 • Ebook Quân sự chung: Phần 1

  Ebook Quân sự chung: Phần 1

  Ebook Quân sự chung: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Kỹ thuật súng bộ binh; Một số loại súng bộ binh; Lý thuyết bắn; Thuốc nổ, vật cản và vũ khí hủy diệt lớn; Thuốc nổ, đồ dùng gây nổ; Vũ khí hủy diệt lớn;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   96 p thuvienquangngai 25/09/2023 11 0

 • Ebook Nguyên lý và nội dung cơ bản của thư viện điện tử: Phần 2

  Ebook Nguyên lý và nội dung cơ bản của thư viện điện tử: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách giới thiệu tới người đọc các nội dung: Sưu tầm và khai thác thông tin số, bộ sưu tập và biên mục tài liệu số, các vấn đề về bản quyền và sở hữu trí tuệ, xây dựng kế hoạch và chính tài liệu phát triển thư viện điện tử,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   63 p thuvienquangngai 25/09/2023 4 0

 • Ebook Nguyên lý và nội dung cơ bản của thư viện điện tử: Phần 1

  Ebook Nguyên lý và nội dung cơ bản của thư viện điện tử: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách trình bày nội dung của 2 chương đầu bao gồm: Tổng quan về thư viện điện tử, các thành phần cấu tạo nên thư viện điện tử. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   88 p thuvienquangngai 25/09/2023 5 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=thuvienquangngai
getDocumentFilter3 strKey=LIBTAILIEU2_LIST_FILTERthuvienquangngai200vi