• Giáo trình Tâm lý du lịch: Phần 1 - NXB Văn hóa Thông tin

  Giáo trình Tâm lý du lịch: Phần 1 - NXB Văn hóa Thông tin

  Xuất phát từ những yêu cầu thực tiễn đòi hỏi không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ du lịch, cuốn giáo trình Tâm lý du lịch nhằm trang bị những kiến thức cần thiết cho những người hoạt động trong lĩnh vực du lịch. Sách bao gồm 8 chương được chia thành 2 phần, phần 1 sách trình bày một số vấn đề cơ bản của tâm lí học.

   148 p thuvienquangngai 30/03/2019 0 0

 • Giáo trình Tâm lý du lịch: Phần 2 - NXB Văn hóa Thông tin

  Giáo trình Tâm lý du lịch: Phần 2 - NXB Văn hóa Thông tin

  Nối tiếp phần 1, phần 2 sách trình bày về tâm lí du lịch, ngoài 8 chương giáo trình còn có 2 phụ lục: Phụ lục 1 - phiếu trưng cầu ý kiến khách du lịch, phụ lục 2: Một số kinh nghiệm để phán đoán tâm lý con người khi tiếp xúc. Giáo trình ra đời nhằm trang bị những kiến thức cơ bản cho học sinh, sinh viên, đồng thời đây cũng là tài liệu tham...

   136 p thuvienquangngai 30/03/2019 0 0

 • Ebook Tâm lý giáo dục: Phần 2

  Ebook Tâm lý giáo dục: Phần 2

  Ebook Tâm lý giáo dục: Phần 2 tiếp tục trình bày sự phát triển tâm lý của trẻ em qua các lứa tuổi, tâm lý của trẻ em trong cương vị học sinh, bản chất sự học, những lý thuyết về học hỏi, áp dụng các nguyên tắc tâm lý vào việc giảng dạy ở nhà trường, đo lường và phê phán kết quả học tập. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi...

   92 p thuvienquangngai 30/03/2019 0 0

 • Ebook Tâm lý giáo dục: Phần 1

  Ebook Tâm lý giáo dục: Phần 1

  Ebook Tâm lý giáo dục: Phần 1 trình bày các nội dung tổng quát về tâm lý giáo dục, sự phát triển của trẻ em về phương diện cơ thể, sự phát triển của trẻ em về phương diện xúc cảm, phát triển của trẻ em về phương diện trí tuệ, phát triển xã hội, những phương pháp tìm hiểu học sinh,... Để nắm nội dung mời các bạn cùng tham khảo.

   93 p thuvienquangngai 30/03/2019 0 0

 • Giáo trình Các phương pháp nghiên cứu tâm lý học: Phần 1

  Giáo trình Các phương pháp nghiên cứu tâm lý học: Phần 1

  Giáo trình Các phương pháp nghiên cứu tâm lý học: Phần 1 sẽ trình bày các vấn đề chung về nghiên cứu khoa học và nghiên cứu tâm lý học, các nguyên tắc đạo đức trong nghiên cứu tâm lý học, tiến trình nghiên cứu tâm lý học, xây dựng cơ sở lý luận và lựa chọn khách thể nghiên cứu... Mời các bạn cùng tham khảo.

   93 p thuvienquangngai 30/03/2019 0 0

 • Giáo trình Các phương pháp nghiên cứu tâm lý học: Phần 2

  Giáo trình Các phương pháp nghiên cứu tâm lý học: Phần 2

  Giáo trình Các phương pháp nghiên cứu tâm lý học: Phần 2 trình bày các phương pháp nghiên cứu tâm lý học như: phương pháp quan sát, phương pháp điều tra bằng bảng hỏi, phương pháp phỏng vấn, phương pháp nghiên cứu trường hợp, đo lường phương pháp xử lý phân tích thống kê thông tin nghiên cứu,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   234 p thuvienquangngai 30/03/2019 1 0

 • Ebook Hỏi - đáp về bệnh của vật nuôi: Phần 2

  Ebook Hỏi - đáp về bệnh của vật nuôi: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Hỏi - đáp về bệnh của vật nuôi" cung cấp cho người đọc các câu hỏi và đáp về các bệnh trên gia cầm, phòng và điều trị bệnh trên gia cầm. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   134 p thuvienquangngai 30/03/2019 0 0

 • Ebook Công nghệ mới: Thiến và thụ tinh vật nuôi: Phần 1

  Ebook Công nghệ mới: Thiến và thụ tinh vật nuôi: Phần 1

  Cuốn sách "Công nghệ mới: Thiến và thụ tinh vật nuôi" trình bày những kĩ thuật cơ bản về thụ tinh nhân tạo và thiến hoạn gia súc, gia cầm như: lợn, gà, trâu, ngựa, dê, cừu, gà... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 cuốn sách.

   108 p thuvienquangngai 30/03/2019 1 0

 • Ebook 166 câu hỏi đáp về bệnh của vật nuôi: Phần 1

  Ebook 166 câu hỏi đáp về bệnh của vật nuôi: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "166 câu hỏi đáp về bệnh của vật nuôi" cung cấp cho người đọc các câu hỏi và trả lời về những bệnh cho nhiều loại vật nuôi như: Các bệnh ở trâu bò, các bệnh của ngựa, các bệnh của dê cừu, bệnh của lợn, bệnh của chó, các bệnh của thỏ.... Mời các bạn cùng tham khảo.

   71 p thuvienquangngai 30/03/2019 0 0

 • Ebook 166 câu hỏi đáp về bệnh của vật nuôi: Phần 2

  Ebook 166 câu hỏi đáp về bệnh của vật nuôi: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "166 câu hỏi đáp về bệnh của vật nuôi" do TS, Trần Quý Huy biên soạn, phần 2 cuốn sách là các câu hỏi và trả lời về đặc điểm sinh học của các loài cá nuôi, bệnh của cá, bệnh của tôm. Mời các bạn cùng tham khảo.

   50 p thuvienquangngai 30/03/2019 0 0

 • Ebook Hỏi - đáp về bệnh của vật nuôi: Phần 1

  Ebook Hỏi - đáp về bệnh của vật nuôi: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Hỏi - đáp về bệnh của vật nuôi" cung cấp cho người đọc các câu hỏi và đáp về bệnh của gia súc, các bệnh thường gặp trên gia súc, phòng và điều trị bệnh cho gia súc. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   131 p thuvienquangngai 30/03/2019 0 0

 • Ebook Công nghệ mới: Thiến và thụ tinh vật nuôi: Phần 2

  Ebook Công nghệ mới: Thiến và thụ tinh vật nuôi: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Công nghệ mới: Thiến và thụ tinh vật nuôi", phần 2 giới thiệu các kỹ thuật thu tinh nhân tạo cho gia cầm; thiến gia súc, gia cầm. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 cuốn sách.

   57 p thuvienquangngai 30/03/2019 0 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số