• Ebook Phương pháp quản lý nguồn nhân lực trong doanh nghiệp hiện đại (Tập 2): Phần 2

  Ebook Phương pháp quản lý nguồn nhân lực trong doanh nghiệp hiện đại (Tập 2): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Quản trị nhân lực trong doanh nghiệp" cung cấp cho người học các kiến thức: Trả công lao động, các khuyến khích tài chính và phúc lợi xã hội, hợp đồng lao động và thỏa ước lao động tập thể,… Mời các bạn cùng tham khảo.

   188 p thuvienquangngai 30/05/2020 8 0

 • Ebook Phương pháp quản lý nguồn nhân lực trong doanh nghiệp hiện đại (Tập 1): Phần 1

  Ebook Phương pháp quản lý nguồn nhân lực trong doanh nghiệp hiện đại (Tập 1): Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Quản trị nhân lực trong doanh nghiệp" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái quát về quản trị nhân lực, doanh nghiệp với chức năng quản trị nhân lực, quản trị nhóm và hành vi tổ chức,… Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   163 p thuvienquangngai 30/05/2020 9 0

 • Ebook Phương pháp quản lý nguồn nhân lực trong doanh nghiệp hiện đại (Tập 1): Phần 2

  Ebook Phương pháp quản lý nguồn nhân lực trong doanh nghiệp hiện đại (Tập 1): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Quản trị nhân lực trong doanh nghiệp" cung cấp cho người học các kiến thức: Kế hoạch hóa nhân lực, tuyển dụng nhân lực, đào tạo và phát triển nhân lực. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   114 p thuvienquangngai 30/05/2020 8 0

 • Ebook Phương pháp quản lý nguồn nhân lực trong doanh nghiệp hiện đại (Tập 2): Phần 1

  Ebook Phương pháp quản lý nguồn nhân lực trong doanh nghiệp hiện đại (Tập 2): Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Quản trị nhân lực trong doanh nghiệp" cung cấp cho người học các kiến thức: Tạo động lực làm việc cho người lao động, tổ chức lao động, định mức lao động, đánh giá nguồn nhân lực. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   140 p thuvienquangngai 30/05/2020 7 0

 • Ebook 8 bước thành công trong kinh doanh thời hiện đại: Phần 1

  Ebook 8 bước thành công trong kinh doanh thời hiện đại: Phần 1

  Phần 1 cuốn "Kinh doanh ngày nay - 8 bước thành công" cung cấp cho người học các kiến thức 3 bước đầu bao gồm: Tăng cường sự khẩn trương, xây dựng đội ngũ dẫn dắt, chọn đúng tầm nhìn. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   101 p thuvienquangngai 30/05/2020 8 0

 • Ebook 8 bước thành công trong kinh doanh thời hiện đại: Phần 2

  Ebook 8 bước thành công trong kinh doanh thời hiện đại: Phần 2

  Phần 1 cuốn "Kinh doanh ngày nay - 8 bước thành công" cung cấp cho người học các kiến thức 5 bước đầu bao gồm: Giao tiếp để đạt đưuọc sự đồng thuận, trao quyền hành động, tạo ra những thắng lợi ngắn hạn, đừng ngừng lại, làm cho thay đổi cắm rễ sâu. Mời các bạn cùng tham khaaor.

   112 p thuvienquangngai 30/05/2020 7 0

 • Ebook Phương pháp lập kế hoạch kinh doanh để đặt được thắng lợi (Tái bản lần 1): Phần 1

  Ebook Phương pháp lập kế hoạch kinh doanh để đặt được thắng lợi (Tái bản lần 1): Phần 1

  Mục tiêu chính của kế hoạch kinh doanh thắng lợi là thuyết phục các nhà đầu tư, những người sẽ hỗ trợ bạn về tài chính và cả những ý tưởng sáng tạo. Nếu đã sẵn sàng thực hiện ước mơ, quyển sách này là dành cho bạn. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 cuốn sách.

   150 p thuvienquangngai 30/05/2020 7 0

 • Ebook Phương pháp lập kế hoạch kinh doanh để đặt được thắng lợi (Tái bản lần 1): Phần 2

  Ebook Phương pháp lập kế hoạch kinh doanh để đặt được thắng lợi (Tái bản lần 1): Phần 2

  Trong Lập kế hoạch kinh doanh thắng lợi, Garrett Sutton đã cung cấp cho bạn một đề cương lý tưởng giúp bạn tạo ra những suy nghĩ khác biệt, khuyến khích bạn đặt ra các câu hỏi mà nếu được giải đáp chân thực sẽ có thể đột phá cánh cửa phát triển cho doanh nghiệp của bạn. Mời các bạn cùng tham khảo.

   146 p thuvienquangngai 30/05/2020 8 0

 • Ebook Nghệ thuật điều hành tiếp thị: Phần 1

  Ebook Nghệ thuật điều hành tiếp thị: Phần 1

  Tên gọi của một công ty trở nên thân thuộc những từ những thứ thường dùng trong gia đình vì họ đã triển khai đúng sản phẩm đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng, đã định giá cả phù hợp,... Mời các bạn cùng tìm hiểu vấn đề tiếp thị qua phần 1 cuốn sách.

   98 p thuvienquangngai 30/05/2020 9 0

 • Ebook Nghệ thuật điều hành tiếp thị: Phần 2

  Ebook Nghệ thuật điều hành tiếp thị: Phần 2

  Việc bạn nhớ ngay tên công ty và loại hàng hóa hoặc dịch vụ mà công ty này cung cấp là sự ca ngợi đối với hiệu quả của công tác điều hành tiếp thị của công ty. Cuốn sách này sẽ giúp bạn thu thập những thông tin cần thiết để đạt được hiệu quả cao trong kinh doanh. Mời các bạn cùng tham khảo.

   77 p thuvienquangngai 30/05/2020 8 0

 • Ebook Quản trị kinh doanh và tâm lý học: Phần 1

  Ebook Quản trị kinh doanh và tâm lý học: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Tâm lý học quản trị kinh doanh" cung cấp cho người học các kiến thức: Những vấn đề chung của tâm lý học quản trị kinh doanh, tâm lý người tiêu dùng, hoạt động bán hàng và tâm lý người bán hàng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   126 p thuvienquangngai 30/05/2020 8 0

 • Ebook Học thuyết quản lý và các ứng dụng thực tiễn: Phần 1

  Ebook Học thuyết quản lý và các ứng dụng thực tiễn: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Các học thuyết quản lý" cung cấp cho người học các kiến thức: Tư tưởng Đức trị của Khổng Tử, học thuyết Pháp trị của Hàn Phi Tử, thuyết quản lý theo khoa học, thuyết quản lý hành chính. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   123 p thuvienquangngai 30/05/2020 7 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số