• Ebook Thơ trữ tình Việt Nam (1975-1990): Phần 1

  Ebook Thơ trữ tình Việt Nam (1975-1990): Phần 1

  Phần 1 của cuốn "Thơ trữ tình Việt Nam (1975-1990)" đi sâu nghiên cứu ý thức nghệ thuật của thơ, bắt đầu từ ý thức trữ tình thể hiện ở cái tôi trữ tình, một vấn đề có tính chất lí luận; khuynh hướng cái tôi trữ tình trong thơ Việt Nam giai đoạn 1975-1990. Mời các bạn cùng tham khảo!

   139 p thuvienquangngai 20/03/2023 2 0

 • Ebook Thơ trữ tình Việt Nam (1975-1990): Phần 2

  Ebook Thơ trữ tình Việt Nam (1975-1990): Phần 2

  Phần 2 của cuốn "Thơ trữ tình Việt Nam (1975-1990)" trình bày về các hình thức thể hiện của cái tôi trữ tình trong thơ giai đoạn 1975-1990; hình ảnh và biểu trưng mới đa nghĩa, giàu ấn tượng bên cạnh hình thức biểu đạt đa dạng mang dáng dấp nhân gian; thơ Việt Nam 1975-1990 (50 tác phẩm thơ, đoạn trích). Mời các bạn cùng tham khảo!

   125 p thuvienquangngai 20/03/2023 2 0

 • Ebook Một số vấn đề lí luận và thực tiễn về lãnh đạo và quản lí giáo dục trong thời kì đổi mới: Phần 1

  Ebook Một số vấn đề lí luận và thực tiễn về lãnh đạo và quản lí giáo dục trong thời kì đổi mới: Phần 1

  Phần 1 của cuốn sách "Một số vấn đề lí luận và thực tiễn về lãnh đạo và quản lí giáo dục trong thời kì đổi mới" gồm các chuyên đề: khái quát về quản lí; năng lực và phát triển năng lực đối với cán bộ quản lí giáo dục; chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2011–2020 với sự nghiệp đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục...

   392 p thuvienquangngai 20/03/2023 2 0

 • Ebook Một số vấn đề lí luận và thực tiễn về lãnh đạo và quản lí giáo dục trong thời kì đổi mới: Phần 2

  Ebook Một số vấn đề lí luận và thực tiễn về lãnh đạo và quản lí giáo dục trong thời kì đổi mới: Phần 2

  Phần 2 của cuốn sách "Một số vấn đề lí luận và thực tiễn về lãnh đạo và quản lí giáo dục trong thời kì đổi mới" gồm các chuyên đề: giám sát trong cơ quan quản lí giáo dục và nhà trường; quản lí giáo dục ở nước ta trong bối cảnh phát triển kinh tế thị trường và đẩy mạnh hội nhập quốc tế; ra quyết định và tổ chức thực hiện...

   339 p thuvienquangngai 20/03/2023 2 0

 • Ebook Kỹ năng hoạt động dành cho Luật sư trong vụ án hình sự: Phần 1

  Ebook Kỹ năng hoạt động dành cho Luật sư trong vụ án hình sự: Phần 1

  Phần 1 của cuốn sách "Kỹ năng hoạt động dành cho Luật sư trong vụ án hình sự" trình bày những nội dung về: Khái quát tranh tụng và những yêu cầu chung về tranh tụng ở Việt Nam; kỹ năng trao đổi với khách hàng, thân chủ; kỹ năng thu thập, kiểm tra, đánh giá chứng cứ; kỹ năng tham gia một số hoạt động điều tra và làm việc với người tiến hành...

   65 p thuvienquangngai 20/03/2023 2 0

 • Ebook Kỹ năng hoạt động dành cho Luật sư trong vụ án hình sự: Phần 2

  Ebook Kỹ năng hoạt động dành cho Luật sư trong vụ án hình sự: Phần 2

  Phần 2 của cuốn sách "Kỹ năng hoạt động dành cho Luật sư trong vụ án hình sự" tiếp tục trình bày những nội dung về: Kỹ năng nghiên cứu hồ sơ; kỹ năng soạn thảo bản bào chữa, bản bảo vệ; kỹ năng tranh tụng tại phiên tòa;.... Mời các bạn cùng tham khảo!

   65 p thuvienquangngai 20/03/2023 2 0

 • Ebook Phán quyết điển hình của cơ quan tài phán quốc tế về giải quyết tranh chấp biển đảo: Phần 1

  Ebook Phán quyết điển hình của cơ quan tài phán quốc tế về giải quyết tranh chấp biển đảo: Phần 1

  Phần 1 của cuốn sách "Phán quyết điển hình của cơ quan tài phán quốc tế về giải quyết tranh chấp biển đảo" gồm những nội dung về: vụ tranh chấp chủ quyền đảo Palmas giữa Hà Lan và Hoa Kỳ năm 1928; vụ tranh chấp chủ quyền quần đảo Zukur Hanish trên Biển Đỏ giữa Êritơria và Yêmen từ năm 1998 đến năm 1999; vụ tranh chấp đường biên giới trên...

   61 p thuvienquangngai 20/03/2023 2 0

 • Ebook Phán quyết điển hình của cơ quan tài phán quốc tế về giải quyết tranh chấp biển đảo: Phần 2

  Ebook Phán quyết điển hình của cơ quan tài phán quốc tế về giải quyết tranh chấp biển đảo: Phần 2

  Phần 2 của cuốn sách "Phán quyết điển hình của cơ quan tài phán quốc tế về giải quyết tranh chấp biển đảo" gồm những nội dung về: vụ tranh chấp giữa Malaixia và Singapore về yêu cầu cải tạo đất của Singapore đối với vùng đất trong và chung quanh eo biển Johor từ năm 2003 đến năm 2005; vụ tranh chấp chủ quyền giữa Guyana và Xurinam năm 2007; vụ...

   49 p thuvienquangngai 20/03/2023 2 0

 • Ebook Hiến pháp Việt Nam qua các thời kỳ: Phần 1

  Ebook Hiến pháp Việt Nam qua các thời kỳ: Phần 1

  Cuốn sách "Hiến pháp Việt Nam qua các thời kỳ" tập hợp, nghiên cứu nội dung tất cả các bài tham luận và đánh giá cao chất lượng các bài tham của các tác giả tham dự Hội thảo khoa học “75 năm Hiến pháp Việt Nam”. Sách được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 ngay sau đây.

   411 p thuvienquangngai 20/03/2023 2 0

 • Ebook Hiến pháp Việt Nam qua các thời kỳ: Phần 2

  Ebook Hiến pháp Việt Nam qua các thời kỳ: Phần 2

  Các bài tham luận trong cuốn "Hiến pháp Việt Nam qua các thời kỳ" có giá trị về lý luận và thực tiễn, góp phần vào việc củng cố lối sống “sống, làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”, từ đó góp phần vào việc củng cố nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo ebook Hiến pháp Việt Nam qua các thời kỳ:...

   398 p thuvienquangngai 20/03/2023 2 0

 • Ebook Sự hình thành Tư tưởng Hồ Chí Minh từ 1890 đến 1930: Phần 1

  Ebook Sự hình thành Tư tưởng Hồ Chí Minh từ 1890 đến 1930: Phần 1

  Nội dung cuốn sách "Sự hình thành Tư tưởng Hồ Chí Minh từ 1890 đến 1930" đã đi sâu vào phân tích, luận giải một cách khoa học quá trình Hồ Chí Minh hình thành tư tưởng yêu nước, thương dân, chí hướng cứu nước và đến với chủ nghĩa Mác - Lênin; quá trình hình thành cơ bản tư tưởng về cách mạng Việt Nam (1921 - 1930) và những đặc điểm của sự...

   94 p thuvienquangngai 20/03/2023 2 0

 • Ebook Sự hình thành Tư tưởng Hồ Chí Minh từ 1890 đến 1930: Phần 2

  Ebook Sự hình thành Tư tưởng Hồ Chí Minh từ 1890 đến 1930: Phần 2

  Những giá trị khoa học trình bày trong cuốn sách "Sự hình thành Tư tưởng Hồ Chí Minh từ 1890 đến 1930" sẽ là tài liệu hữu ích giúp cho các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu và đông đảo bạn đọc quan tâm có được cách nhìn tổng quát nhất về sự hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh từ 1890 đến 1930. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 2 cuốn sách.

   108 p thuvienquangngai 20/03/2023 2 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số