Tuyển chọn tài liệu về Cơ khí - Chế tạo máy

Cơ khí - Chế tạo máy đi sâu vào việc nghiên cứu, tìm hiểu các nguyên lý hoạt động và cấu tạo của máy móc, trang thiết bị. Từ đó, có thể chế tạo và cải tiến các thiết bị, linh kiện, máy móc nhằm nâng cao năng suất hoạt động, giảm chi phí sản xuất trong ngành công nghiệp chế biến, sản xuất. Bộ sưu tập sau đây sẽ tổng hợp các giáo trình, bài giảng hay của ngành Cơ khí chế tạo máy cho giảng viên và sinh viên tham khảo. Hy vọng sẽ giúp các bạn được nhiều trong quá trình học tập, nghiên cứu và làm việc.