• Hoạch định không gian phát triển kinh tế với sử dụng hợp lý tài nguyên và bảo vệ môi trường khu vực Dung Quất - thành phố Quảng Ngãi - huyện đảo Lý Sơn

  Hoạch định không gian phát triển kinh tế với sử dụng hợp lý tài nguyên và bảo vệ môi trường khu vực Dung Quất - thành phố Quảng Ngãi - huyện đảo Lý Sơn

  Hoạch định không gian phát triển kinh tế với sử dụng hợp lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và đảm bảo quốc phòng an ninh khu vực Dung Quất - thành phố Quảng Ngãi - huyện đảo Lý Sơn là một dạng cụ thể hóa của quy hoạch tổng thể theo hướng phát triển bền vững, gắn kết quy hoạch không gian trên bờ và không gian biển, đảo ven bờ. Bản hoạch...

   15 p thuvienquangngai 16/09/2020 10 1

 • Di sản với du lịch ở huyện đảo Lý Sơn - tiềm năng, thách thức và giải pháp

  Di sản với du lịch ở huyện đảo Lý Sơn - tiềm năng, thách thức và giải pháp

  Lý Sơn là một huyện đảo của tỉnh Quảng Ngãi, có nhiều lợi thế về di sản văn hóa và thiên nhiên để phát triển du lịch. Với tiềm năng đó, trong những năm gần đây, du lịch Lý Sơn đã có được một vài khởi sắc, góp phần làm thay đổi diện mạo kinh tế - xã hội của địa phương, nhưng vẫn còn không ít khó khăn và thách thức. Hướng đến việc...

   5 p thuvienquangngai 16/09/2020 10 1

 • Ebook Địa chí Quảng Ngãi (Phần 1)

  Ebook Địa chí Quảng Ngãi (Phần 1)

  Phần 1 Địa lý hành chính, tự nhiên và dân cư thuộc ebook "Địa chí Quảng Ngãi", phần này được trình bày qua 6 chương đầu của cuốn sách: Chương 1 viết về địa lý hành chính và địa lý lịch sử của Quảng Ngãi; chương 2 viết về địa hình tỉnh Quảng Ngãi; chương 3 viết về địa chất, khoáng sản và thổ nhưỡng; chương 4 viết về khí hậu và thủy...

   122 p thuvienquangngai 12/12/2017 80 1

 • Ebook Địa chí Quảng Ngãi (Phần 2)

  Ebook Địa chí Quảng Ngãi (Phần 2)

  Phần 2 Truyền thống xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thuộc ebook "Địa chí Quảng Ngãi", phần này viết về địa-chính trị, chủ yếu trình bày truyền thống yêu nước và cách mạng của cư dân Quảng Ngãi qua các giai đoạn lịch sử, gồm cả thảy 5 chương, từ chương 7 đến chương 11 của ebook. Các giai đoạn lịch sử được nêu lên để khảo sát là từ sơ...

   175 p thuvienquangngai 12/12/2017 63 1

 • Ebook Địa chí Quảng Ngãi (Phần 3)

  Ebook Địa chí Quảng Ngãi (Phần 3)

  Phần 3 Kinh tế thuộc ebook "Địa chí Quảng Ngãi", phần này viết về địa-kinh tế, gồm cả thảy 9 chương, từ chương 12 đến chương 20 của ebook.

   239 p thuvienquangngai 12/12/2017 54 1

 • Ebook Địa chí Quảng Ngãi (Phần 4)

  Ebook Địa chí Quảng Ngãi (Phần 4)

  Phần 4 Văn hóa - xã hội thuộc ebook "Địa chí Quảng Ngãi", phần này viết về địa-văn hóa, gồm cả thảy 14 chương, từ chương 21 đến chương 34 của cuốn địa chí.

   353 p thuvienquangngai 12/12/2017 51 1

 • Ebook Địa chí Quảng Ngãi (Phần 5)

  Ebook Địa chí Quảng Ngãi (Phần 5)

  Phần 5 Thành phố Quảng Ngãi và các huyện trong tỉnh thuộc ebook Địa chí Quảng Ngãi, trong phần này viết về các huyện và thành phố Quảng Ngãi, đối tượng xem xét là từng huyện và thành phố. Phần này sắp xếp các huyện, thành phố chủ yếu dựa vào vị trí địa lý và phần nào là vai trò của nó. Theo đó, thành phố tỉnh lỵ sẽ ưu tiên xếp trước,...

   216 p thuvienquangngai 12/12/2017 49 1

 • Ebook Nghiên cứu địa bạ triều Nguyễn: Quảng Ngãi (Phần 1) - Nguyễn Đình Đầu

  Ebook Nghiên cứu địa bạ triều Nguyễn: Quảng Ngãi (Phần 1) - Nguyễn Đình Đầu

  Phần 1 Ebook Nghiên cứu địa bạ triều Nguyễn: Quảng Ngãi do Nguyễn Đình Đầu biên soạn gồm có các nội dung sau: Đôi lời riêng về Quảng Ngãi, lời giới thiệu của GS Trần Văn Giàu, lời cảm ơn của tác giả, chữ viết tắt, từ vựng Việt-Hán-Pháp-Anh, lời tựa, phàm lệ, phần 1 (địa lý lịch sử Quảng Ngãi; một số thắng cảnh Quảng Ngãi; các nhân...

   104 p thuvienquangngai 11/12/2017 48 2

 • Ebook Nghiên cứu địa bạ triều Nguyễn: Quảng Ngãi (Phần 2) - Nguyễn Đình Đầu

  Ebook Nghiên cứu địa bạ triều Nguyễn: Quảng Ngãi (Phần 2) - Nguyễn Đình Đầu

  Phần 2 Ebook Nghiên cứu địa bạ triều Nguyễn: Quảng Ngãi do Nguyễn Đình Đầu biên soạn gồm có các nội dung sau: Phần II (danh mục hành chính Quảng Ngãi; danh sách 20 làng mất địa bạ; danh sách 35 làng phỏng đoán mất địa bạ), phần III (thống kê - diện tích sử dụng,...), thư mục, mục lục.

   213 p thuvienquangngai 11/12/2017 62 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số