Ebook Hướng dẫn nuôi vịt đạt năng suất cao: Phần 1

Ebook Hướng dẫn nuôi vịt đạt năng suất cao: Phần 1 giới thiệu tới người đọc những kiến thức và quy trình công nghệ mới để đạt năng suất cao trong chăn nuôi vịt. Phần 1 tài liệu cung cấp cho người đọc nội dung về giống vịt, nhu cầu dinh dưỡng và thức ăn cho vịt. Mời các bạn cùng tham khảo.