Ebook Làng nghề thủ công truyền thống Việt Nam: Phần 1

"Ebook Làng nghề thủ công truyền thống Việt Nam: Phần 1" giới thiệu những thông tin tổng quát về các làng nghề như làng nghề Đúc đồng; Làng nghề Kim hoàn; Làng nghề Rèn; Làng nghề Gốm. Mời các bạn cùng tham khảo 2 phần của ebook để nắm chi tiết hơn nội dung.