Ebook Làng nghề thủ công truyền thống Việt Nam: Phần 2

Nối tiếp phần 1, phần 2 của "Ebook Làng nghề thủ công truyền thống Việt Nam" thông tin về làng nghề Chạm khắc đá; làng nghề Dệt tơ, vải, thổ, cẩm; Làng nghề Thêu ren; Làng nghề Giấy dó; Làng nghề Tranh dân gian; Làng nghề Dệt chiếu; Làng nghề Quạt giấy; Làng nghề Mây tre đan; Làng nghề Làm trống; Nghề ngọc trung tâm Ngọc trai; Làng nghề đặc sản cốm, bánh, mứt, gia vị; Làng nghề Trồng hoa.